Zaloguj się

Kredyty

eBankNet - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.

Dlaczego warto?

 • dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
 • wygoda i oszczędność czasu
 • brak opłaty za przelewu w zależności od rodzaju posiadanego rachunku
 • swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach
 • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • możliwość ustalania wysokości limitów transakcyjnych
 • autoryzacja za pomocą darmowych powiadomień push z aplikacją BSLMobile
W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

o saldzie
i obrotach

o wysokości
wolnych
środków

o kartach
i blokadach
kartowych

historii
operacji
na rachunku

o lokatach
i kredytach

na wniosek klienta

wnioskach
rodzina 500+

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

przelewów w złotych i w walutach obcych

przelewów do ZUS, US, itp.

możliwość zarządzania limtami jednorazowymi, dziennymi i miesięcznymi dla użytkownika i rachunku

tworzenia definicji (szablonów) przelewów oraz przelewów z odroczonym terminem płatności

realizacji zleceń stałych

przeglądania i drukowania szczegółów płatności

doładowania telefonów komórkowych

przeglądania aktualnej tabeli kursów walut (własnych Banku i NBP)

przeglądania blokad środków na rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi

wstrzymania lub usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)

autoryzacja za pomocą darmowych powiadomień push z aplikacją BSLMobile

autoryzowanie transakcji za pomocą hasła przesyłanego drogą SMS na telefon komórkowy

Udostępnienie usługi eBankNet:

 • wystarczy przyjść do najbliższej palcówki Banku i złożyć wniosek
  o udostępnienie usługi
 • za pomocą systemu eBankNet można uzyskać dostęp do wybranych rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych,
  lokat i kredytów
 • do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.
   

 Instrukcja użytkownika

Przydatne dokumenty


Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia,
 • czy adres rozpoczyna się od https://
 • czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę),
 • sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu),
 • chroń swoje hasła!
 • nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych,
 • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
 • podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję,
 • nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu,
 • zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

W przypadku problemu z logowaniem lub innych problemów technicznych należy skontaktować się z najbliższą placówką Banku  lub a Zespołem IT dostępnym pon.-pt. w godzinach 7-15.00, pod nr tel. 18/ 33 79 150 lub drogą mailową [email protected]

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście