Zaloguj się

Kredyty

Rozumiemy potrzeby polskich rolników.

Wybierz Kredyt Preferencyjny z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pozwoli
Ci na skuteczne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.
Kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania lub kapitału pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

Bank udziela kredytów preferencyjnych z dopłatą do:

 • odsetek: inwestycyjne i klęskowe
 • kapitału (MRsck)

Kredyty inwestycyjne

 

Linii RR

Kredyt na inwestycje  w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym z linii kredytowej RR, zyskujesz:
 • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym  związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do kwoty 8 mln zł
 • długi okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
 

Linii Z

Kredyt na zakup użytków rolnych, to szansa na rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na zakup użytków rolnych z linii kredytowej Z, zyskujesz:
 • możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej
 • wysoką kwotę kredytu, stanowiącą 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł
 • długi okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej
 

Linii PR

Kredyt na inwestycje  w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie prowadzonej działalności przetwórczej oraz na udział w transformacji własnościowej sektora przetwórstwa rolnego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z linii kredytowej PR, zyskujesz:
 • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym  związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów
 • wysoką kwotę kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 16 mln zł lub na zakup akcji/udziałów – 80% ich wartości, w zależności od nabywcy do 5 mln zł lub 4 mln zł
 • długi okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
 

Kredyty klęskowe

Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą.
 

Linii K01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K01, zyskujesz:
 • możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • długi okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
 

Linii K02

Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:
 • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
 

Linii DK01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla dużych przedsiębiorstw.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK01, zyskujesz:
 • możliwość odtworzenia środków trwałych zniszczonych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • długi okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
 

Linii DK02

Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK02, zyskujesz:
 • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
Kredyty z dopłatą do kapitału

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z linii kredytowej MRcsk zyskujesz:
 • wysoką kwotę kredytu – nawet do 5 mln zł
 • niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych
 • długi okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego
Dlaczego warto?

indywidualne warunki

zróżnicowane okresy kredytowania oraz okresy karencji pozwolą dopasować spłatę kredytu do możliwości finansowych Kredytobiorcy

niskie koszty obsługi kredytu

przeważająca część odsetek od kredytu jest refundowana przez ARIMR

lepsza sytuacja finansowa

harmonogram spłaty kredytu można ustalić w dogodny sposób dopasowując go do terminów uzyskiwania przychodów ze sprzedaży w gospodarstwie rolnym

większe możliwości

kredyty preferencyjne umożliwiają finansowanie potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych

atrakcyjne oprocentowanie

kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR są znacznie niżej oprocentowane niż zwykłe kredyty gospodarcze

elastyczne warunki

długie okresy spłaty kredytu są bardzo korzystne przy realizowaniu kosztownych inwestycji w gospodarstwie rolnym

Jak otrzymać Kredyt preferencyjny?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście