Zaloguj się
Konto Mini Biznes jest dedykowany dla klientów rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.
 • 0 zł za otwarcie rachunku bieżącego
 • 0 zł aktywowanie usługi SMS Banking
 • 0 zł wydanie karty płatniczej
Przeznaczony dla osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy.
 • ułatwia terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • umożliwia łatwy dostępu do bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację
  na hasło
Konto dla osób, które korzystają z różnorodnych form rozliczeń, a jednocześnie chcą szybko i profesjonalnie załatwić bieżące sprawy.
 • najwyższa jakość obsługi finansów firmy
 • łatwy dostęp do bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
Rachunek bankowy dedykowany klientom posiadającym gospodarstwo rolne.
 • ułatwia terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • umożliwia łatwy dostępu do bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
To dobre rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy w zakresie finansów.
 • jedna opłata za pakiet, w ramach którego otrzymujesz bezpłatne prowadzenie rachunku bieżącego
 • dostęp do systemu elektronicznego eCorpoNet
 • aktywowanie usługi SMS Banking bez opłat
Rozwiązania dla stowarzyszeń i klubów, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy finansowe.
 • bezpłatne otwarcie konta
 • system bankowości internetowej eCorpoNet
 • uługa SMS Banking
 • karty debetowe
Doskonały sposób na pomnażanie pieniędzy, który jednocześnie umożliwia stały dostęp do środków finansowych przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za dostęp do bankowości internetowej eCorpoNet
 • 0 zł za usługę SMS Banking
Rachunek bankowy służący do realizacji postanowień Umowy handlowej zawartej pomiędzy Powiernikiem i Powierzającym.
 • wzrost wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych
 • zabezpieczenie przed niewywiązaniem się jednej ze stron z warunków umowy
 • bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowane zobowiązania określone w umowie
Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie dla Klientów dokonujących transakcji międzynarodowych.
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń w walucie
 • bezpieczeństwo deponowanych środków przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do nich
 • możliwość prowadzenia rachunku w walutach: USD, EUR, GBP
Służą do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych lub wyodrębniania środków na określony cel i przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń finansowych.
 • atrakcyjnych kredytów
 • korzystnych lokat terminowych
 • kart kredytowych.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat