Zaloguj się

Inwestuj i rozwijaj swoją firmę

Kredyt inwestycyjny umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć,
które przyczynia się do powiększenia majątku i rozwoju Firmy.

Kredyt inwestycyjny to efektywne źródło finansowania inwestycji w Firmie. Daje możliwości sfinansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,
a w szczególności finansowanie:


1)     przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

 • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu
 • zakupu ziemi
 • zakupu lub budowy nieruchomości
 • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
 • przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,


2)     modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

3)     zakupu udziałów lub akcji;

4)     innych nakładów m.in.:

 • poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji
 • ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją
 • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Kredyt inwestycyjny może być
udzielony na okres do 10 lat.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego
w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu pozostanie otwarty.
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 zł
 • maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową
  Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia
  i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem
 • karencja w spłacie kapitału maksymalnie do 2 lat
 • karencja w spłacie odsetek maksymalnie do 1 roku
Dlaczego warto?

optymalne planowanie inwestycji

długi okres spłaty pozwala
na rozsądne zaplanowanie przedsięwzięcia

finansowanie inwestycji

finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych

poprawa płynności

kredyt nie blokuje
środków bieżących

przesunięcie spłaty

możliwość uzgodnienia
karencji w spłacie kapitału
i odsetek

niski wkład własny

od 10 procent wartości
planowanej inwestycji

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie
finansami firmy

Atuty kredytu - przegląd cech:

 
 • długoterminowy charakter kredytu - ma to ogromne znaczenie przy kosztownych inwestycjach, gdyż pozwala na rozłożenie kosztów w czasie
 • uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy - kredyt może być udzielony do 90% kosztów inwestycji
 • kredyt średnio - lub długoterminowy - w zależności od sytuacji kredytobiorcy
 • formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • minimalny wkład własny wynosi 10% wartości przedsięwzięcia w przypadku, gdy kredyt objęty jest gwarancjami BGK
 • możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek
 • środki na inwestycje można otrzymać jednorazowo lub w transzach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy
Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście