Zaloguj się

Kredyty

Szybka wymiana waluty!

DealingBPS to usługa, która umożliwia klientom dokonywanie natychmiastowych transakcji
wymiany walut przez Internet.
Klienci Banku Spółdzielczego w Limanowej, korzystający z bankowości internetowej eCorpoNET, mogą korzystać z usługi DealingBPS, dającej możliwość dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży waluty, z zastosowaniem preferencyjnego kursu wymiany, prezentowanego w trybie online.

Podstawowym założeniem platformy wymiany walutowej jest zawieranie transakcji walutowych pomiędzy
Klientem a Bankiem.

Klient samodzielnie poprzez platformę (zakładkę) w bankowości elektronicznej eCorpoNet podejmuje decyzje dotyczące kupna/sprzedaży, akceptując kurs wskazywany w DealingBPS.

Posiadanie dostępu do Platformy Walutowej oraz transakcje wymiany walut są bezpłatne.

Proces jest w pełni zautomatyzowany, co umożliwia szybką realizację transakcji, a jednocześnie minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

Zalety DealingBPS:

Szybka wymiana waluty w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpłatny dostęp do platformy walutowej.

Składanie ofert kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie.

Dostęp do aktualnych i atrakcyjnych kursów walut.

Mozliwość szybkiego reagowania na zmiany sytuacji na rynku walutowym.

Brak dodatkowych opłat za zawierane transakcje.

Możliwość udzielenia pełnomocnictwa.

Bezpieczeństwo operacji walutowych.

W celu uruchomienia platformy wymiany walutowej DealingBPS klient:

  • musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej eCorpoNet;
  • podpisać Umowę transakcji skarbowych;
  • posiadać co najmniej rachunek w PLN i w jednej walucie obcej tj. EUR, USD lub GBP.
Po zalogowaniu do Platformy Walutowej klient otrzymuje informacje o aktualnych kursach wymiany walut oraz ma możliwość wykonania transakcji wymiany po potwierdzonym kursie. Odbywa się to w trybie on-line, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

Platforma daje potencjalność do wymiany walut aż na dwa sposoby, tj. FX Spot i FX Order.

 
  • FX Spot – to natychmiastowa negocjowana wymiana waluty (kupna lub sprzedaży) po kursach negocjowanych opartych o bieżące kwotowania z rynku walutowego międzybankowego;
  • FX Order – to warunkowe zlecenie zawarcia natychmiastowej transakcji wymiany waluty bazowej za walutę kwotowaną (kupna lub sprzedaży). Jest to tzw. zlecenie z limitem ceny, którą to cenę wprowadza klient w platformie DealingBPS. Zatem transakcja będzie zrealizowana wówczas jeśli wskazana przez klienta cena „pojawi” się w kursach.


 

Platforma DealingBPS

umożliwia szybkie reagowanie na zmiany sytuacji na rynku walutowym
i nie powoduje uruchomienia naliczania dodatkowych opłat i prowizji z tytułu zawarcia transakcji. Zatem nie są przewidziane w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych  dodatkowe opłaty na uruchomienie czy korzystanie z platformy DealingBPS lub zawarcie transakcji poprzez platformę.
Platforma DealingBPS umożliwia śledzenie online kursów par walutowych, które są zawarte w Umowie oraz dokonywanie transakcji.

Klient, w momencie zawarcia transakcji winien posiadać na rachunku całą kwotę waluty niezbędną do dokonania transakcji.
Bank oferuje klientom korporacyjnym, przedsiębiorstwom, mikrofirmom oraz rolnikom możliwość dokonywania wymiany walutowej przez platformę DealingBPS.

Zaloguj się (login: 1, hasło: 1) i wypróbuj naszą platformę.

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście