Zaloguj się

Rachunek oszczędnościowy IKE

Tylko systematyczne oszczędzanie może
zapewnić Ci stabilność finansową na emeryturze.
Dla klientów, którzy zabezpieczenie swojej przyszłości biorą w swoje ręce przygotowaliśmy indywidualne konto emerytalne - IKE, które umożliwia oszczędzanie bez konieczności zadeklarowania regularności czy wysokości wpłat.

Na rachunek IKE możesz wpłacać dowolne kwoty z zachowaniem rocznego górnego limitu wpłat. 

Wypłata z rachunku IKE możliwa będzie dopiero po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, dzięki czemu nie ma możliwości użycia zgromadzonych środków niezgodnie z przeznaczeniem.
Posiadanie rachunku oszczędnościowego IKE to niewątpliwie korzyść z bezpiecznego gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych na dowolny okres.

Rachunek oszczędnościowy IKE zapewni Ci dodatkowe środki na przyszłą emeryturę:

  • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitałowych
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • elastyczność – nie musisz regularnie wpłacać określonych kwot
  • zabezpieczenie przyszłości bliskich – środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu bez żadnych podatków i opłat 
  • środki gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Warto wiedzieć


Kto może gromadzić oszczędności na IKE
Prawo do dokonywania wpłat  na IKE  przysługuje  osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. 

Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach w przedziale wiekowym 16 – 18 lat) mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy małoletni będzie osobą uprawnioną do nabycia środków po zmarłym oszczędzającym na IKE,  może przetransferować na założone dla niego IKE środki zgromadzone przez zmarłego. Jednakże do momentu osiągnięcia pełnoletności lub momentu osiągania dochodów z pracy osoba małoletnia nie może dokonywać wpłat.

Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem czy z dzieckiem. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne IKE.

IKE można założyć bez względu na to, czy oszczędza się również na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.
 
Wpłaty na IKE
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od właściciela rachunku. Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.
 
Wypłata środków z rachunku IKE
Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE można również w dowolnym czasie podjąć decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE.

Jak założyć rachunek oszczędnościowy IKE?

To proste, wystarczy tylko:
 

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście