Zaloguj się

Tarcza Finansowa 1.0

Tarcza Finansową PFR dla Firm i Pracowników
to program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej
skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.
Tarcza Finansowa PFR to program pomocowy skierowany do polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subewncję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, zobowiązani są do jej rozliczenia.

Mikrofirmy oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymały łatwo i szybko dostępną pomoc w postaci subwencji o łącznej wartości 100 mld zł.

Celem programu jest poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy.
 

REGULAMIN PROGRAMU
Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Program Tarcza Finansowa PFR
skierowany był do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019r. przekracza 43 mln euro
 
Instrukcja jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia (pobierz)

Tarcza Finansowa
dla Mirkofirm:

zatrudniających co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników

których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach

do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok. 70-90 tys. zł) na 3 lata

Warunki uzyskania wsparcia:
 

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Tarcza finansowa dla mikrofirm udzielana jest w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji i nie może przekroczyć kwoty 324 tys. zł dla jednej mikrofirmy.
 
Pozostała, nieumorzona  kwota  subwencji  finansowej,  podlegać  będzie  zwrotowi  i  będzie  spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
 

Pobierz: Przewodnik po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.

Tarcza finansowa
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

zatrudniających od 10 do 249 pracowników

których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach

do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata

Warunki uzyskania wsparcia:
 

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana jest w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach.

25 % subwencji umarzanej jest automatycznie pod warunkiem prowadzenia działalności, dodatkowe 25 % w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a 25 % umorzenia zależy od utrzymania zatrudnienia.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19 i nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł dla jednej firmy.


Pobierz: Przewodnik po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.
 

Kalkulator Subwencji Tarcza Finansowa PFR:


Jeżeli chcesz wyliczyć szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, skorzystaj z internetowego kalkulatora. Pamiętaj! Kwota, którą uzyskasz jest jedynie wartością przybliżoną i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku.

 

Skorzystaj z kalkulatora i wyliczyć kwotę subwencji:

 
Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz MŚP obsługiwany jest za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. Duże Firmy składają wniosek bezpośrednio na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Klienci naszego Banku mieli możliwość złożenia wniosku
o wsparcie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:

Umorzenie subwencji


Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm rozpął się 29 kwietnia 2021 r.

Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Zachęcamy także do zapoznania się z  Poradnikiem dla Beneficjentów subwencji finansowej, w której opisane zostały czynności jakie należy wykonać do rozliczenia subwencji z PFR za pośrednictwem Banku, przez którego został przekazany wniosek o subwencję do Funduszu
Zyski z konta standardKonto

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.
 
Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

 
Szczegóły dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021r.
 
    Zobacz  Regulamin
 
 

Zobacz jak wypełnić i złożyć wniosek umorzeniowy w ramach Tarczy Finansowej 1.0

 

   ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MIKROFIRM
 

   ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MŚP
 
 
 
Zobacz    Pytania i odpowiedzi dotyczące procesu umorzeń

Zobacz    Prezentacja - Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MIKROFIRM

Zobacz    Prezentacja - Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP
 

Wprowadzenie zmian we wniosku oświadczenie o rozliczeniu subwencji.


Informujemy, że od 19 maja br. zostały wprowadzone zmiany we wniosku oświadczenie o rozliczeniu, związane z wypełnieniem części dotyczącej umorzenia dodatkowego uprawniającego do 100% umorzenia subwencji finansowej.

Klient będzie miał możliwość wyboru czy będzie wnioskował o umorzenie dodatkowe.

 Po rozwinięciu „?” zostaną przedstawione mu kryteria jakie musi spełnić, aby móc ubiegać się o umorzenie dodatkowe:W przypadku, gdy zaznaczy pole na „NIE”, wówczas automatycznie ukryte zostaną pola związane z umorzeniem dodatkowym.

 

Konsekwencje błędnego oznaczenia pola „Brak naruszeń nakazów i zakazów w związku z COVID-19”


Zdarzają się sytuację kiedy klient omyłkowo zaznaczy pole dotyczące naruszenia nakazów i zakazów w związku z COVID-19.
UWAGA! Klienci, którzy nie naruszyli nakazów i zakazów z COVID - 19 powinni zaznaczyć pole na TAK! Nie należy pozostawiać pola oznaczonego na NIE!

BŁĘDNE ZAZNACZENIE:Pole to zostało umieszczone w części wniosku dotyczącej umorzenia dodatkowego i dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanych z umorzeniem dodatkowym, Oznacza to, że:
 • w przypadku, gdy klient nie spełnia kryteriów do dodatkowego umorzenia – jego błędne oznaczenie nie będzie miało żadnych konsekwencji dla decyzji PFR o umorzeniu;
 • w przypadku, gdy klient spełnia kryteria do dodatkowego umorzenia – jego błędne oznaczenie może mieć konsekwencje w wydanej przez PFR decyzji (klientowi może nie być przyznane 100% umorzenie).
 


Błędy Klientów w złożonych wnioskach oświadczenie o rozliczeniu subwencji.


Mając na uwadze pojawiające się błędy Beneficjentów przy wypełnianiu wniosków umorzeniowych, które mają charakter krytyczny, tzn. mogą zaważyć na wysokość umorzenia, Polski Fundusz Rozwoju zdecydował się wprowadzić procedurę postępowania z takimi błędami.

Procedura ta będzie dotyczyć przypadków błędnego wypełnienia wniosków, do których PFR nie wydał jeszcze decyzji umorzeniowej. Założeniem tej procedury jest zgłaszanie poprzez aplikację JIRA, za pośrednictwem Banku Klientów, którzy zgłosili błąd przy wypełnianiu wniosku. PFR przekaże wówczas jeszcze raz wniosek predefiniowany dla tego klienta celem udostępnienia go w bankowości elektronicznej i ponownego wypełnienia przez Klienta. PFR ponownie zaczyta dane z baz zewnętrznych oraz wyznaczy nowe daty na wypełnienie i przekazanie oświadczenia. Klienci, dla których PFR wydał już decyzję będą mogli dochodzić swoich racji w procedurze reklamacyjnej.

Procedura ponownego przekazania wniosku powinna zostać wdrożona przez PFR do końca maja.
 


Jeżeli złożyłeś wniosek o umorzenie subwencji i czekasz na decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju – podpowiadamy Ci jak sprawdzić decyzję oraz harmonogram spłaty nieumorzonej części otrzymanej subwencji w bankowości elektronicznej.


Pobierz plik pdf INSTRUKCJA

 

Dyspozycja wcześniejszej spłaty


W celu dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej, konieczny jest kontakt z Bankiem i zadeklarowanie chęci dokonania nadpłaty. Deklaracja chęci wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty.
 
WAŻNE! W przypadku braku złożenia dyspozycji nadpłaty, nadpłacone środki pozostają na rachunku spłaty i nie powodują zmiany harmonogramu spłat. Nadpłacone środki zostaną zaliczone na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu spłat zgodnie z terminem ich wymagalności.
 

Wzór dyspozycji wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej do pobrania poniżej:

Zwrot subwencji


Zgodnie z założeniami Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa może podlegać zwrotowi.

Subwencja finansowa podlega zwrotowi w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę;
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego
   
w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej.
Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Polski Fundusz Rozwoju o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy subwencji i przedstawić stosowne dokumenty. PFR przekazał listę wymaganych dokumentów dotyczących upadłości przedsiębiorcy, zawieszenia działalności lub likwidacji przedsiębiorstwa. Dokumenty te przedsiębiorca powinien przekazać za pośrednictwem Banku w systemie JIRA, który wykorzystywany jest do obsługi procesu zgłoszeń reklamacyjnych.

Przekazując dokumentację należy wskazać podkategorię zgłoszenia oraz dołączyć dokumenty zgodnie z poniższym schematem:

Podkategoria 7.07_Upadłość – Upadłość przedsiębiorcy
 1. wniosek o ogłoszenie upadłości z załącznikami;
 2. wiosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami

Podkategoria 7.08_Zawieszenie – Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 1. wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej z załącznikami;
 2. ewentualnie w przypadku spółek prawa handlowego dodatkowo uchwała w przedmiocie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej

Podkategoria 7.09 Likwidacja – Likwidacja przedsiębiorstwa
 1. jednoosobowa działalność gospodarcza:
  a)    wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG wraz z załącznikami,
  b)    zaświadczenie o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG,
  c)    jeżeli wykreślenie przedsiębiorcy następuje z urzędu to decyzję ministra właściwego do spraw gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG;
   
 2. spółka prawa handlowego:
  a)    wniosek o otwarcie likwidacji wraz z kompletem załączników,
  b)    wniosek o wykreślenie spółki z rejestru wraz z załącznikami w tym między innymi uchwała w przedmiocie likwidacji spółki.

Dodatkowo zgodnie z umową subwencji finansowej przedsiębiorca zobowiązał się, że do momentu spłaty subwencji finansowej nie rozwiąże z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na który nastąpiła wypłata subwencji finansowej oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej, a także dokona wszelkich czynności, jakie mogą okazać się wymagane przez Bank,  tak  aby nie dać Bankowi uprawnienia do wypowiedzenia którejkolwiek z tych umów.

W przypadku, gdyby jednak doszło do zamknięcia rachunku bankowego takie zdarzenie także należy przekazać do PFR poprzez system JIRA wskazując podkategorię 7.05 Zamkniecie rach. – Zamknięcie rachunku przez Beneficjenta.
Konsekwencją zamknięcia rachunku przez przedsiębiorcę jest konieczność dokonania zwrotu subwencji finansowej.
Beneficjent przekazuje środki tytułem zwrotu Subwencji Finansowej na wskazany przez Bank Spółdzielczy rachunek techniczny Banku, na który mają być dokonywane spłaty Subwencji Finansowej.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście