Zaloguj się
Telefoniczna usługa na hasło - zarządzaj swoimi finansami bez ograniczeń!

Dzięki telefonicznej usłudze na hasło zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów.

Bank udostępnia Klientowi wygodne rozwiązania techniczne umożliwiające składanie dyspozycji oraz korzystanie z usług przy użyciu urządzeń łączności
i komunikacji bezprzewodowej, a jednym z nich jest telefoniczna usługa na hasło.


Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. Ponadto umożliwia składanie dyspozycji dotyczących przewalutowania środków znajdujących się na rachunkach prowadzonych w różnych walutach.

Warunki korzystania z usługi:

 
  • Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z telefonicznej informacji na hasło oraz osobną dyspozycję dotyczącą przewalutowań pomiędzy rachunkami w różnych walutach.
  • W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Klient składa pisemną dyspozycję w Banku.
  • Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim.
  • Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji.
  • Bank rejestruje wszystkie rozmowy telefoniczne oraz dokonuje zapisu dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło.

Dlaczego warto?

szybkość i bezpieczeństwo w dokonywaniu transakcji

dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

wygoda i oszczędność czasu

swoboda dysponowania pieniędzmi

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście