Zaloguj się

Kredyty

Sięgnij po dodatkowe środki
w ramach karty kredytowej.

Karta kredytowa jest wygodnym narzędziem płatniczym,
które pozwala zachować płynność finansową.
Kartą kredytową możesz posługiwać się na całym świecie – jest ona powszechnie akceptowana.

Karta kredytowa to rewelacyjne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć stały dostęp do dodatkowej gotówki a przy tym ponosić naprawdę niewielkie koszty związane z obsługą kredytu.

Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje następujące rodzaje kart kredytowych dla klienta instytucjonalnego:
  • Visa Business Gold
  • MasterCard Business Credit
  • World MasterCard Business

Jak działa karta?


Przyznanie limitu kredytowego i jego wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy i uzależnione jest od posiadania przez niego zdolności kredytowej oraz pozytywnej oceny ryzyka kredytowego.  Wysokości limitów dla poszczególnych rodzajów kart kredytowych:
  • Visa Business Gold   limit kredytowy od 5 000 zł do 100 000 zł
  • MasterCard Business Credit limit kredytowy od 1 000 zł do 50 000 zł
  • World MasterCard Business limit kredytowy od 2 500 zł do 100 000 zł
Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank Spółdzielczy w Limanowej wymaga spłaty jedynie 3% min. 40 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni od daty otrzymania wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.

 

Program Priceless Specials

Wybierając kartę kredytową World MasterCard Business zyskujesz także możliwość zbierania punktów w programie Priceless Specials.
Za każdą płatność kartą u partnerów Programu Użytkownik zbiera punkty, które może wymienić na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród.
 
Oprócz zbierania punktów za standardowe transakcje Użytkownik programu może skorzystać z atrakcyjnych promocji okresowych, w tym ofert dopasowanych do swoich zwyczajów zakupowych, które pozwalają na szybsze i łatwiejsze zbieranie punktów.

Sprawdź co zyskujesz


Niezależność

za pośrednictwem karty można realizować płatności za towary
i usługi lub wypłacić gotówkę
w bankomatach zarówno
w kraju jak i za granicą

Bezodsetkowy kredyt

dla transakcji bezgotówkowych, do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu

Ubezpieczenie

"Pakiet Bezpieczna Karta". Koszt ubezpieczenia za każdego klienta pokrywa Bank.

Zarządzanie kartą

możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi

Co daje karta kredytowa ?

możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania

wygoda - automatyczne wznowienie karty

bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure

możliwość wydania kart dodatkowych dla innych użytkowników w ramach przyznanego limitu

możliwość dokonania automatycznej spłaty zadłużenia karty

usługa Balance Transfer - możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat

możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych na karcie

Jak otrzymać kartę?


Aktualnym klientom Banku oferujemy wydanie karty przy minimum formalności.

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.
  • wydanie i wznowienie karty - bez opłat
  • użytkowanie karty - bez opłat, tj. jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty: jeśli po 11 miesiącach od dnia wydania karty wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi co najmniej 35 000 zł (Visa Business Gold i MasterCard Business Credit) oraz 60 000 zł (World MasterCard Business).

Dokumenty i informacje


Bezpieczeństwo


Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu 86 215 50 00 – czynny całą dobę !
2

telefonicznie pod ogólnym numerem

telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

 w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście