Zaloguj się

Prawa autorskie


Bank Spółdzielczy w Limanowej oświadcza, że o ile nie zostało wskazane inaczej, niniejsza strona internetowa (www.bs.limanowa.pl), w tym jej architektura, treść, projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Banku oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie strony lub jej elementów (informacji, tekstów, zdjęć), modyfikowanie, wykorzystywanie strony lub  jej elementów (w tym elementów graficznych), może być dokonane jedynie pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich przysługujących Bankowi.
 

Informacje o zawartości strony www


Bank Spółdzielczy w Limanowej zastrzega, że wszelkie dane zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, (w tym usług bankowych) świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Udostępnione na niniejszej stronie internetowej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu aktualizacji i kompletności umieszczonych w serwisie danych, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody użytkownika serwisu powstałe w związku ze skorzystaniem z informacji tu zamieszczonych. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o zamieszczone na niej informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Bankiem telefonicznie (+ 48 18 33 79 100) lub z pracownikiem jednej z placówek Banku.
 

Odnośniki


Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z Bankiem. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których linki zostały umieszczone na niniejszej stronie internetowej.