Zaloguj się
Terminal płatniczy POS to urządzenie, które służy do autoryzacji i realizacji transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w punktach handlowo – usługowych. Terminale POS oferowane przez Bank akceptują wszystkie rodzaje kart, w tym karty zbliżeniowe, dzięki którym regulowanie płatności za drobne wydatki trwa bardzo krótko. Dzięki współpracy Banku Spółdzielczego w Limanowej z IT CARD oraz firmą ELAVON proponujemy bardzo korzystne warunki instalacji terminali do akceptacji kart płatniczych.

Nowoczesny wymiar akceptacji kart płatniczych
w punktach handlowo - usługowych.

Terminale dodatkowo posiadają funkcję:
  • cash back umożliwiającą wypłacenie gotówki przy okazji płatności kartą za zakupy i usługi
  • PREPAID polegającą na doładowaniu do telefonów komórkowych

Korzyści dla Twojej firmy:

zwiększenie przychodów z tytułu utrzymania dotychczasowych klientów i pozyskania nowych

konkurencyjność - nowoczesny wizerunek firmy

szybsza obsługa dzięki nowoczesnym technologiom

zmniejszenie ryzyka i kosztów obsługi gotówki (przeliczanie, przechowywanie, transport)

bezpieczeństwo i oszczędności spowodowane obrotem bezgotówkowym

wykluczenie możliwości straty z tytułu oszustwa, np.fałszywa gotówka

akceptacja wszystkich rodzajów kart zgodnie z obecnie obowiązującymi światowymi standardami bezpieczeństwa

wsparcie serwisowe

Terminal płatniczy za „0” zł! Skorzystaj z programu „Polska Bezgotówkowa”
Bank Spółdzielczy w Limanowej przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego i oferuje przedsiębiorcom bezpłatny terminal płatniczy!
Kampania prowadzona jest przez Fundację Polska Bezgotówkowa, a jej założeniem jest upowszechnienie i zwiększenie liczby sieci punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartami. Program stanowi wspólną inicjatywę agentów rozliczeniowych, wydawców, organizacji płatniczych i realizowany jest przy udziale i wsparciu Związku Banków Polskich oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Kto może przystąpić do Programu?
Program Polska Bezgotówkowa skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które przez ostatnie 12 miesięcy nie korzystały z rozwiązań do obsługi płatności kartowych i posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych. Przedsiębiorca, który zdecyduje się przyłączyć do Programu, otrzyma bezpłatnie maksymalnie trzy terminale do akceptacji kart oraz pokrycie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.
 
Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze terminala do skorzystania z niepowtarzalnej  oferty.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany instalacją terminala płatniczego POS skontaktuj się z najbliższą Placówka Banku.

Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie w zakresie obsługi płatności dokonywanych kartami.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście