Zaloguj się

Elastyczny limit odnawialny
i wsparcie w zapewnieniu płynności firmy

Kredyt rewolwingowy to idealne rozwiązanie
wspierające realizację planów rozwojowych firmy.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które nie mogą liczyć na regularne wpływy od kontrahentów, a własne zobowiązania chciałyby realizować w odroczonym terminie.
 

Kredyt udzielany jest na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta
 • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego
 
Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta.

Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

 
 • finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością firmy
 • skuteczną poprawę płynności finansowej firmy
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu - spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
 • kwotę kredytu – ustalaną indywidualnie
 • długi okres kredytowania – kredyt udzielany jest na okres 24 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużenia umowy na kolejne 24- miesięczne okresy
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres kredytowania (dotyczy kredytów z jednorazową spłatą na koniec okresu kredytowania)
 • indywidualnie ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
Kredyt rewolwingowy może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny.

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności Firmy

efektywne zarządzanie

spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać nawet wiele razy w ramach przyznanej kwoty kredytu

dogodny system spłat

oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności

komfort

możliwość samodzielnego regulowania należności

bankowość elektroniczna

bieżąca informacja i kontrola kosztów obsługi zadłużenia

automatyczne odnowienie

możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres

Jak otrzymać kredyt?

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście