Zaloguj się

Elastyczny limit odnawialny
i wsparcie w zapewnieniu płynności firmy

Kredyt rewolwingowy - obrotowy odnawialny - to idealne rozwiązanie
wspierające realizację planów rozwojowych firmy.
Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które nie mogą liczyć na regularne wpływy od kontrahentów, a własne zobowiązania chciałyby realizować
w odroczonym terminie.
Kredyt udzielany jest na finansowanie:

1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją,
    sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności
    z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych

2) podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta

3) spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego
Dlaczego warto?

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności Firmy

efektywne zarządzanie

spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać nawet wiele razy w ramach przyznanej kwoty kredytu

dogodny system spłat

oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności

komfort

możliwość samodzielnego regulowania należności

bankowość elektroniczna

bieżąca informacja i kontrola kosztów obsługi zadłużenia

automatyczne odnowienie

możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • cel kredytu - finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością firmy
 • skuteczna poprawa płynności finansowej firmy
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • odnowienie kredytu - kredyt udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres
 • zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • kwota kredytu - określana w każdym przypadku indywidualnie - zależy od potrzeb Kredytobiorcy i jego zdolności kredytowej
 • każda spłata części lub całości zadłużenia powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę dając możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu

Jak otrzymać kredyt rewolwingowy?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście