Zaloguj się

Kredyty

Bezpieczny Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego i niekwalifikowanego.

Moc prawna "bezpiecznego podpisu elektronicznego" zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach.

Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są praktycznie nieograniczone. Ponadto wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów.
Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane jedynie do składania podpisów elektronicznych przez osoby fizyczne, podczas gdy certyfikaty niekwalifikowane mogą być stosowane do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL, IPSEC.

Bank udostępnia Klientom zestawy do podpisu elektronicznego w postaci:


CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO wydawanego przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir, mającego zastosowanie w szczególności do:
 • deklaracje do ZUS (program Płatnik)
 • e-deklaracje do urzędów skarbowych
 • e-faktura (podpisywanie wielu faktur po jednokrotnym podaniu kodu PIN)
 • e-KRS
 • e-GIODO
 • podpisywanie dokumentacji medycznej
 • przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • przetargi i aukcje elektroniczne
 • kontakty z urzędami administracji publicznej


CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO wydawanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, służącego głównie do podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych, w tym:
 • do podpisywania i szyfrowania poczty
 • do szyfrowania dokumentów
 • do zestawiania połączeń SSL i VPN
Zalety korzystania z podpisu elektronicznego

Unikalność

każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem. Nie można zatem podpisu elektronicznego przygotowanego dla danego dokumentu dołączyć do innego dokumentu.

Integralność

jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu. Weryfikacja podpisu elektronicznego zostanie wykona w aplikacji i nie wymaga ona żadnej specjalistycznej wiedzy od osoby, która weryfikuje podpis.

Niezaprzeczalność

tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie może wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem.

Potwierdzenie tożsamości

dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Jeżeli podpis elektroniczny, został pozytywnie zweryfikowany, mógł on zostać złożony jedynie przez osobę wskazaną w certyfikacie.

Aby kupić zestaw wystarczą dwa proste kroki:

 • podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych w wybranej placówce Banku i wypełnienie wykazu osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów
 • odebranie przygotowanych zestawów do składania e-podpisu

Dzięki tym zaletom podpis elektroniczny zapewnia bezpieczną i niezaprzeczalną komunikację w sieci internetowejCennik usług certyfikacyjnych znajduje się na stronie internetowej KIR: 

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście