Zaloguj się

Dla poprawy płynności
finansowej Twojej firmy

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych,
osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.
Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

To kredyt odnawialny
o ustalonym limicie
w rachunku bieżącym.

W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie.
Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest
na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia
płynność finansową firmy. Kredyt może być przeznaczony na spłatę
zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym udzielonego
przez inny bank.
Dlaczego warto?

więcej możliwości

w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb
i możliwości firmy

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami firm, poprawia sytuację finansową Firmy i daje możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych

oszczędność

dzięki stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności, zyskując stały dostęp do rachunku

Atuty kredytu - przegląd cech:

 
 • na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością Firmy
 • finansowanie należności i zobowiązań - umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie należności krótkoterminowych
 • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • odnowienie kredytu - kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania kredytu na dalsze okresy
 • wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej
 • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych
 • każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy
Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc.

Wymagane dokumenty:
Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście