Zaloguj się

Załóż lokatę progresywną
i obserwuj rosnące oprocentowanie

Lokata Progresywna to połączenie wysokiego oprocentowania z możliwością zerwania lokaty
w dowolnym terminie bez utraty odsetek naliczonych za pełne miesiące według skali progresji.
Oprocentowanie lokaty jest progresywne, co oznacza że wysokość oprocentowania jest wyliczana dla każdego miesiąca według rosnących stóp procentowych. Klient po zakończeniu okresu obowiązywania lokaty otrzymuje średnie wysokie oprocentowanie. W przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty Klient nie traci odsetek, ale otrzymuje je w obniżonej wysokości.

Lokata Progresywna

Okres na jaki jest otwierana Lokata Progresywna:
  • 6 lub 12 miesięcy

Minimalna kwota lokaty:
  • 1 000 zł

Z posiadania lokaty progresywnej wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

gwarancja wypłaty odsetek w przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

niska minimalna kwota wkładu

możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego. Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej. W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.
Wypłata środków zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje dokonaniem korekty odsetek, co oznacza wypłatę odsetek w niższej wysokości.
System Gwarantowania Depozytów; Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego
w Limanowej, a nasi doradcy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

Oprocentowanie i opłaty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście