Zaloguj się

mojeID - narzędzie
potwierdzania tożsamości online!

Potwierdź swoją tożsamość online za pomocą usługi mojeID, która pozwala
m.in. na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu.
mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość.

Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną.

Dzięki mojeID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.
mojeID to rozwiązanie, które bardzo ułatwia życie. Za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

Możliwości oferowane przez mojeID:

  • Potwierdzenie tożsamości
    w szybki i bezpieczny sposób, wraz z przekazaniem wiarygodnych danych ją opisujących (np: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) na potrzeby zawarcia umowy lub pierwszego logowania
  • Logowanie do istniejącego konta
  • Autoryzacja operacji za pomocą SMS lub powiadomienia PUSH.
     

moje ID
przyspiesza i upraszcza wiele procesów

Łatwiejszy dostęp - prościej rejestrujesz się i logujesz u dostawców usług

Bezpieczeństwo - masz poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad przekazywaniem danych dzięki sprawdzonemu standardowi

Użyteczność - korzystasz z większej liczby usług online lub masz dostęp do paneli uzupełniających usługi tradycyjne

Potwierdzanie tożsamości w Internecie staje się łatwiej dostępne

Zastosowanie


Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Usługi publiczne
- składanie wniosków do urzędów (np. wniosek o dowód osobisty, paszport, wyrejestrowanie samochodu),
- dostęp do danych (np. dane o ubezpieczeniach społecznych, informacja o punktach karnych)

e-Commerce
- potwierdzanie wieku klienta (np. zakup alkoholu),
- dostarczanie danych niezbędnych do dostawy

Energetyka
- rejestracja wniosku/formularza,
- przedłużenie umowy, \
- dostęp do portalu klienta

Medycyna
- rejestracja/autoryzacja dostępu do usług i produktów medycznych,
- zakup leków przez internet

Media
- potwierdzanie dostępu do treści ograniczonych wiekowo,
- opłacanie abonamentu

Ubezpieczenia
- sprzedaż polisy przez internet,
- odnowienie polisy (Direct)

Jak aktywować profil zaufany - mojeID


1. Należy wejść na stronę : https://pz.gov.pl/pz/index

2. W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „zarejestruj się” i wybrać panel „Bank lub inny dostawca tożsamości”


 

3. Następnie należy wybrać ikonę „SGB BPS” – z prawej dolnej strony ekranu.
 

4. W kolejnym kroku wybieramy z listy rozwijanej województwo i nawę Banku.
 

5. Po chwili nastąpi przekierowanie na stronę logowania systemu eBankNet:
 

6. Po zalogowaniu do systemu eBankNet, otrzymamy „listę zgód”, które potwierdzamy przyciskiem „akceptuj” i autoryzujemy za pomocą kodu SMS lub powiadomienia PUSH (akceptacja zgody PSD2): 
 

7. Potem następuje przekierowanie na stronę Profilu zaufanego, gdzie trzeba wpisać/utworzyć Identyfikator użytkownika, zaznaczyć „Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego” – potem klikamy przycisk „Zarejestruj się”.


Za pomocą utworzonego konta można logować się do e-usług administracji publicznej, dostępnych na przykład na platformie ePUAP. Pozostałe funkcje, na przykład podpisywanie dokumentów elektronicznych, uzyskasz po potwierdzeniu swojego Profilu Zaufanego.

Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości – m.in. banków. Użytkownik wybiera bank, z którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać.

Jak sprawdzić metodę autoryzacji oraz zmienić dostawcę tożsamościPo zalogowaniu się do swojego Profilu Zaufanego zostaniesz przekierowany na stronę zarządzania kontem. Kliknij na ikonę w kształcie trójkąta widoczną w prawym górnym rogu ekranu.


 

Wyświetli się lista rozwijana dostępnych opcji. Z listy rozwijanej wybierz opcję „Profil Zaufany”.Wyświetli się strona zarządzania Profilem Zaufanym. 
Wybierz przycisk „Szczegóły profilu”. Następnie przewiń ekran w dół aż zobaczysz sekcję „Dane profilu zaufanego”.
Sekcja „Dane profilu zaufanego” umożliwia sprawdzenie aktualnej metody autoryzacji oraz zmianę dostawcy tożsamości. Metoda autoryzacji wskazuje na Bank, przez który aktualnie możliwe jest zalogowanie do profilu zaufanego oraz autoryzacja uwolnienia tożsamości na żądane organu administracji rządowej lub komercyjnego dostawcy usług.

Przycisk „Zmień dostawcę tożsamości” umożliwia zmianę metody autoryzacji czyli wybranie innego banku przez który następowało będzie logowanie oraz autoryzacja uwolnienia tożsamości.


 

Aby zmienić metodę autoryzacji, należy wybrać przycisk „Zmień dostawcę tożsamości”. Następnie w polu metoda autoryzacji, należy wybrać opcję „Banki Spółdzielcze”.

UWAGA! – przed zmianą dostawcy tożsamości należy upewnić się, że w Banku docelowym posiadacie Państwo aktywny rachunek z dostępem do bankowości internetowej.


Pojawi się dodatkowe pole „Nazwa banku”. Należy wyszukać Bank, który będzie nowym dostawcą tożsamości. Wyszukiwanie odbywa się po wpisaniu minimum trzech znaków z nazwy danego Banku.


Po wybraniu Banku, należy wybrać przycisk „Zmień dostawcę tożsamości”. Po wybraniu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu Banku, który będzie nowym dostawcą tożsamości. Należy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej, a następnie potwierdzić uwolnienie tożsamości oraz zautoryzować zmianę za pomocą powiadomienia SMS/PUSH.

mojeID w pytaniach i odpowiedziach


Co to jest mojeID?
mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną.
 
Jak działa ta usługa?
Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości – m.in. banków. Użytkownik wybiera bank, z którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać.
 

Czy aby korzystać z mojeID muszę najpierw osobiście okazać gdzieś dokument tożsamości?
Zaletą mojeID jest wyeliminowanie konieczności dodatkowego potwierdzenia tożsamości. Usługa opiera się na logowaniu do bankowości internetowej, które jest tu równoznaczne z potwierdzeniem Państwa tożsamości.
 

Jaką mam korzyść z używania mojeID?
Na pewno zyskują Państwo więcej wolnego czasu, który wcześniej byłby potrzebny na osobiste wizyty w wielu firmach i instytucjach w celu załatwienia spraw związanych ze sfinalizowaniem umowy, czy podpisaniem dokumentów.
Jest to także rozwiązanie wygodne, ponieważ za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.
 
Czy korzystanie z mojeID jest płatne?
Usługa mojeID jest bezpłatna dla wszystkich Klientów indywidualnych chcących potwierdzać za jej pomocą tożsamość.

 
Czy korzystanie z mojeID jest bezpieczne?
Korzystanie z mojeID jest bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Przed uruchomieniem usługa była wiele razy weryfikowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową – dostawcę usługi i zarazem operatora systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Usługa spełnia najwyższe wymogi i standardy Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID nie są udostępniane automatycznie. Wszystko odbywa się za zgodą użytkownika, po zalogowaniu się do banku.

Bezpieczeństwo


Usługa mojeID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywania danych.

Dostawcami tożsamości są przede wszystkim banki, które dysponują zweryfikowanymi informacjami na temat użytkownika oraz kompleksowo je chronią w systemach bankowości elektronicznej.

Zgody wyrażane są na każdą osobną transakcję – nie ma zgód ogólnych. Przekazywanie informacji zawsze wymaga autoryzacji dokonywanej przez użytkownika po zalogowaniu się na stronie banku – dostawcy tożsamości. Wówczas można zobaczyć, jakich danych wymaga usługodawca i zdecydować, czy finalnie chcemy je udostępnić. Po wyrażeniu zgody transmisja odbywa się za pomocą zaszyfrowanych komunikatów cyfrowych, za którą odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) – operator systemu Elixir.

Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście