Zaloguj się

Kredyty

Lokata Progresywna jest lokatą dynamiczną
o oprocentowaniu narastającym progresywnie

Zakładając lokatę dynamiczną, nie musisz się martwić, że w przypadku zerwania lokaty przed terminem stracisz wszystkie odsetki.
Oprocentowanie lokaty jest progresywne, co oznacza że wysokość oprocentowania jest wyliczana dla każdego miesiąca według rosnących stóp procentowych. Klient po zakończeniu okresu obowiązywania lokaty otrzymuje średnie wysokie oprocentowanie. W przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty Klient nie traci odsetek, ale otrzymuje je w obniżonej wysokości.

Lokata Progresywna

Okres na jaki jest otwierana Lokata Progresywna:
  • 6 lub 12 miesięcy

Minimalna kwota lokaty:
  • 10 000 zł

Z posiadania lokat Standard wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie oraz przechowywanie środków pieniężnych

pewny zysk z założonej lokaty

gwarancja wypłaty odsetek w przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

elastyczne dysponowanie środkami

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego. Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej. W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.
Wypłata środków zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje dokonaniem korekty odsetek, co oznacza wypłatę odsetek w niższej wysokości.
System Gwarantowania Depozytów; Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego
w Limanowej, a nasi doradcy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

Oprocentowanie i opłaty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście