Zaloguj się
Teraz zdalnie potwierdzisz tożsamość w komercyjnych i publicznych usługach online.
Skorzystanie z mojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu
Rządowy Program „Rodzina 800+” to systemowe wsparcie polskich rodzin.
UWAGA! Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł.
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca.
Od 1 kwietnia 2022r. można składać elektronicznie wniosek o świadczenie żłobkowe. To 400 złotych wsparcia za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Miesięczne wsparcie kierowane jest na dziecko które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.