Zaloguj się

Rachunki oszczędnościowe
dla SKO

Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje dla Szkolnych Kas Oszczędności
rachunki dedykowane uczniom, szkole i Radzie Rodziców.

Obecnie oszczędzanie w ramach Szkolnych Kas Oszczędności jest możliwe w ramach 3 rodzajów rachunków:

  • Rachunek SKO Szkoły,
  • Rachunek SKO Uczniów,
  • Rachunek SKO Rady Rodziców.

Sprawdź co zyskujesz


W ramach Szkolnych Kas Oszczędności funkcjonują 3 rodzaje rachunków:

1. Rachunek SKO Szkoły, który umożliwia:

- otwarcie i prowadzenie rachunku SKO Szkoły,
- przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla SKO Szkoły,
- korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla SKO Szkoły np. bankowość internetową

2. Rachunek SKO Uczniów, który umożliwia:

- otwarcie i prowadzenie rachunku SKO Uczniów,
- gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci będące członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla SKO Uczniów np. bankowość internetową

3. Rachunek SKO Rady Rodziców, który umożliwia:

- otwarcie i prowadzenie rachunku SKO Rady Rodziców,
- przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla SKO Rady Rodziców,
- korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla SKO Rady Rodziców np. bankowość internetową

Jak założyć SKO?

Do zawarcia Umowy o prowadzeniu rachunku oszczędnościowego SKO Uczniów oraz SKO Szkoły niezbędne jest przedstawienie dokumentu, z którego wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania szkoły/placówki (np. powołanie na stanowisko Dyrektora danej szkoły/placówki).

Do zawarcia Umowy o prowadzeniu rachunku oszczędnościowego SKO Rady Rodziców niezbędne jest przedstawienie dokumentu, z którego wynika utworzenie lub działanie Rady Rodziców oraz wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wraz z regulaminem działania Rady Rodziców (np. protokołu zebrania Rady Rodziców potwierdzonego przez reprezentanta szkoły/placówki).

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście