Zaloguj się

Polityka informacyjna 


Działając na podstawie art. 111 Ustawy Prawo bankowe oraz Uchwały nr 385/2008 KNF, Bank Spółdzielczy informuje, że dokument "Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej" jest dostępny publicznie w Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej, przy ul. Rynek 7 od poniedziałku do piątku, w pok. nr 202 (sekretariat Banku) w godzinach urzędowania oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.