Zaloguj się

Wymień stary piec
i skorzystaj z dotacji

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją rządowego programu

 
Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Kredyt i dotację możesz uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne systemy ogrzewania spełniające określone normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wymień piec, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!

W Banku Spółdzielczym w Limanowej możesz uzyskać Kredyt Czyste Powietrze, a dotacja z rządowego programu zostanie przeznaczona na częściową spłatę kapitału Twojego kredytu.

Dowiedz się więcej: www.czystepowietrze.gov.pl
Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.

Warunki kredytu

 • Wysokość kredytu do 100.000 PLN
 • Okres kredytowania od 1 do 96 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe w wysokości: 10,00 %
 • Prowizja 3,5% kwoty przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 PLN

Oblicz ile dofinansowania możesz uzyskać   KALKULATOR DOTACJI

Co mogę sfinansować Kredytem Czyste Powietrze


Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze” - PROGRAM


 
Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł na węgiel
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa


Program Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze”

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

  Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Kto może skorzystać z kredytu i dotacji?


Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie można uzyskać dotację do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.
 
Możesz otrzymać dotację:
 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców.  Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.

 
  Regulamin Kredytu Czyste Powietrze

Dlaczego warto skorzystać
z Kredytu Czyste Powietrze

Szeroki zakres finansowania

Kwota kredytu nawet do 100 tys. zł

Oprocentowanie stałe 10 %

Prowizja 3,5 proc.

Dotacja w programie „Czyste Powietrze”: do 30 tys. zł lub do 37 tys. zł (w zależności od poziomu dofinansowania)

Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Okres kredytowania od 1 do 96 miesięcy

Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Loteria Spłacamy Twój Kredyt


Tylko teraz masz szansę wygrać w Loterii Spłacamy Twój Kredyt 
Weź kredyt w naszym banku i wygraj!


 

Jak odbierzesz nagrody w LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT?

 
 Weź kredyt w naszym Banku od 1 marca a 30 listopada 2024 r.  
Od doradcy odbierz voucher z unikatowym numerem ID i zarejestruj go. Wejdź na stronę www.loteria.mojbank.pl i postępuj zgodnie z instrukcją na voucherze.  
Co miesiąc masz szansę na wygranie spłaty kredytu do 10 000 zł oraz bierzesz udział w losowaniu nagrody głównej - samochodu osobowego!
  

Regulamin Loterii Spłacamy Twój Kredyt 

Oblicz ratę


Kredyt "Czyste Powietrze" z gwarancją EFPG

 
Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.
 

Parametry gwarancji:

 • Zakres gwarancji - do 80% kwoty kredytu,
 • Maksymalna kwota kredytu - 150 000 PLN,
 • Maksymalna kwota gwarancji - 120 000 PLN,
 • Maksymalny okres kredytu - 144 miesiące (12 lat),
 • Maksymalny okres gwarancji - 147 miesięcy (12 lat+ 3 miesiące),
 • Prowizja dla BGK - brak.

 

 

Jak skorzystać z gwarancji:


Gwarancją może zostać objęty kredyt, z którego co najmniej 95 proc. kwoty kredytu będzie wykorzystane na koszty kwalifikowane określone w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Pozostałe 5 proc. kwoty kredytu może być wykorzystane na koszty, które także są niezbędne do realizacji celu kredytu.
 
Aby uzyskać gwarancje należy:
 • złożyć w banku kredytującym wnioski o: dotację z programu priorytetowego Czyste Powietrze, kredyt, gwarancję wraz z oświadczeniem małżonka (jeśli jest wymagane),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i kredytu bank kredytujący sporządza umowę kredytu, której warunki muszą uwzględniać przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji m.in. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na Kredytobiorcę. 

Jak uzyskasz kredyt i dotację?

 
 • Złóż wniosek o kredyt w placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej, my oceniamy Twoją zdolność do spłaty kredytu,
 • Po pozytywnej decyzji kredytowej, nasz Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i wyśle go do WFOŚiGW, który go oceni,
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, WFOŚiGW zawrze z Tobą umowę dotacji,
 • Bank Spółdzielczy w Limanowej wypłaci środki z kredytu na Twój rachunek,
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie.
 • WFOŚiGW przekaże dotację do Banku Spółdzielczego w Limanowej, a my spłacamy część Twojego kredytu.

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Czyste Powietrze:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,18% - przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30 000 zł, spłacana w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 59 rat po 637,40 zł i jedna rata 643,18 zł. Oprocentowanie kredytu w wysokości 10,00% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 39 299,78 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 30 000 zł, całkowity koszt kredytu – 9 299,78 zł, na który składają się: opłata przygotowawcza 0 zł, prowizja 1 050 zł, odsetki 8 249,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 5 stycznia 2023 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat