Zaloguj się

Kredyty

Finansowanie potrzeb związanych
z produkcją rolniczą gospodarstwa!

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i usług jest
kredytem obrotowym w rachunku kredytowym na cele rolnicze.
Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej jest kredytem obrotowym o charakterze nieodnawialnym, oznacza to, że każde uruchomienie transzy kredytu powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

 

Kredyt udzielany jest rolnikom indywidualnym:

 •     posiadającym własne gospodarstwa rolne;
 •     będących użytkownikami gospodarstw rolnych rodzinnych;
 •     dzierżawcom gospodarstw rolnych, którzy prowadzą produkcję rolniczą.

Kredyt przeznaczony na:

 • zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin;
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego, sadzeniaków, nasion, warzyw, materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień sadów i plantacji;
 • zakup pasz i koncentratów paszowych oraz opału;
 • zakup oleju napędowego do ciągników i kombajnów;
 • zakup zwierząt hodowlanych (warchlaków, cieląt na opasy, owiec, kóz);
 • wykonanie drobnych remontów budynków mieszkalnych i gospodarczych;
 • zakup innych środków do produkcji rolnej oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania w gospodarstwie

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • minimalna kwota kredytu 1000 zł
 • wysokość kredytu nie może przekraczać 5.000 zł na 1 ha użytków rolnych.
 • okres kredytowania: do 24-tu miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużenia umowy na kolejne 24- miesięczne okresy
 • spłata kredytu może następować w zależności od możliwości i potrzeb kredytobiorcy
 • istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Jak otrzymać Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Rolników
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Rolników
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście