Zaloguj się

Pierwsze zakłady ubezpieczeń powstały ponad 400 lat temu. Ludzie obserwowali, że zarówno w ich domach jak i sąsiadów często zdarzają się pożary. W pomoc poszkodowanym angażowała się wówczas cała społeczność.

Zaczęto jednak zastanawiać się nad rozwiązaniami, które zapewniłyby możliwość otrzymania, w przypadku pożaru, pewnej sumy pieniędzy potrzebnej do odbudowy domu. Tak powstały kasy ogniowe, które zapoczątkowały dzisiejsze zakłady ubezpieczeń.


Na czym polega ubezpieczenie?
Płacąc składkę, przenosimy odpowiedzialność za skutki negatywnych, losowych wydarzeń na zakład ubezpieczeń, który zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli wydarzy się coś, przed czym chcemy się zabezpieczyć.
Od czego można się ubezpieczyć?
Ubezpieczenia dzielimy na te, którym obowiązkowo musimy podlegać, gdyż tego wymagają przepisy oraz te które sami chcemy zakupić.

Ubezpieczenia obowiązkowe
to te, które zgodnie z prawem musimy wykupić. W przypadku przeciętnego człowieka jest to zwykle ubezpieczenie OC samochodu. Jednakże z obowiązujących przepisów prawa wynika, że do tej grupy zaliczamy jeszcze: ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia dobrowolne
Istnieje bardzo wiele różnych rodzajów dobrowolnych ubezpieczeń. Poczynając od ubezpieczeń na wypadek choroby czy śmierci, przez ubezpieczenie majątku – domu, mieszkania, samochodu, aż po ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami, takimi jak: powódź, pożar czy gradobicie, a kończąc na ubezpieczeniach na wypadek strat związanych z zainwestowanym kapitałem czy utratą pracy. Ubezpieczamy też to, co jest dla nas szczególnie cenne, np. piosenkarz swój głos, piłkarz swoje nogi i zdrowie.


Najbardziej popularne ubezpieczenia:
 
rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. Wprawdzie pieniądze nie zrekompensują utraty bliskich, ale zapewnią jednak finansowy spokój i pewność, że znajdą się środki na zachowanie obecnego standardu życia.
Ubezpieczenie takie może zawierać również dodatkową ochronę dla nas. Dla przykładu dzięki niemu możemy uzyskać wsparcie finansowe, gdy ulegniemy wypadkowi czy poważnie zachorujemy.
  ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie.
Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia zwykle korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Dodatkowo gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku poważnego zachorowania np. na pokrycie leczenia szpitalnego czy w przypadku, gdy konieczna jest operacja.
  Odmiana ubezpiecza zdrowotnego, które w przypadku wykrycia nowotworu zapewnia wypłatę odszkodowania, które ma sfinansować kosztowną terapię, jak również pomaga w inny sposób np. zapewniając dodatkowe konsultacje lekarskie lub leczenie zagraniczne.
  Ubezpieczenie wypadkowe zwane też NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy stanie nam się coś złego np. złamiemy nogę, czy stracimy wzrok. Im większy jest tzw. uszczerbek na zdrowiu tym otrzymamy wyższą kwotę.
  Zapewnia ochronę podczas wyjazdów zagranicznych. Składnikami standardowego ubezpieczenia turystycznego są ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz ubezpieczenie assistance. Ubezpieczenie może również zawierać dodatkowe elementy np. odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu, czy utraty bagażu.
  To rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim. Ubezpieczenie polega na tym, że gdy zrobimy komuś krzywdę, np. uderzymy w kogoś jadąc na nartach i złamiemy tej osobie nogę to może ona domagać się od nas odszkodowania. W takim przypadku odszkodowanie wypłaci za nas ubezpieczyciel.
  Polisa ubezpieczenia domu czy mieszkania gwarantuje ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, które spowodują utratę nieruchomości, posiadanego mienia bądź częściową stratę majątku (powódź, pożar, eksplozja, huragan itp.). Ubezpieczenie może być rozszerzone o ochronę rzeczy znajdujących się w nieruchomości.
  Jeden z wariantów ubezpieczenia mieszkania, który gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpieniu włamania do mieszkania czy domu i kradzieży znajdujących się w nim rzeczy.
  To dobrowolne ubezpieczenie chroniące zwykle samochód lub inny pojazd na wypadek, gdy zostanie od uszkodzony z winy jego kierowcy. Gdy spowodujemy wypadek to obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje jedynie naprawę samochodu, w który uderzyliśmy. Swój musimy naprawić z własnych pieniędzy. Jeśli wykupimy ubezpieczenie AC, to wtedy dostaniemy odszkodowanie na naprawę swojego samochodu. Poza tym ubezpieczenie AC może chronić nas również przed kradzieżą pojazdu. Gdyby do niego doszło dostaniemy odszkodowanie.
  Dotyczą ładunków przewożonych drogą morską, samochodową, lotniczą, kolejową czy kombinowaną. Może to być transport tak krajowy, jak i międzynarodowy.
  Zapewniają pokrycie szkód wynikłych ze zniszczenia upraw. Można też za pomocą ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczyć zwierzęta, pasieki czy mienie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.Na co uważać przy zakupie ubezpieczenia?
  • Dokładnie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – to jest podstawa, w której są określone prawa i obowiązki zarówno twoje jak i zakładu ubezpieczeń, czyli za co należą ci się pieniądze, ile dostaniesz odszkodowania, które zdarzenia są wyłączone, ile wynosi składka.
  • Przeanalizuj dokładnie proponowaną ofertę ubezpieczenia. Agent ubezpieczeniowy oprócz podstawowej oferty ubezpieczenia, np. obowiązkowego OC, przedstawi Ci także dodatkowa ofertę, np. Auto Casco, która może być odpowiedzią na Twoje dodatkowe potrzeby.
  • Wyjaśnij swoje wątpliwości. Pamiętaj, aby o wszystko pytać, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Błędne przekonanie o jakimś zapisie w umowie może cię słono kosztować.
 

Co daje nam ubezpieczenie?
Pamiętajmy o tym, że nie zawsze dysponujemy dużymi oszczędnościami. Warto w odpowiednim czasie i trzeba się ubezpieczać, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co może nas za chwilę spotkać. Polisa jest po to, aby nie martwić się o finansowe skutki nieszczęśliwych zdarzeń. Pewność, że w trudnych momentach naszego życia nie zostaniemy bez środków finansowych i pomocy, da nam ubezpieczenie. Ubezpieczenie to stosunkowo nieduży koszt, który nie obciąży zbytnio domowego budżetu, a będzie gwarancją spokoju.


 
Sprawdź ofertę ubezpieczeń Banku Spółdzielczego w Limanowej: