Zaloguj się
Komunikat w sprawie odwołania ogólnopolskich konkursów w ramach Programu TalentowiSKO - edycja 2020/2021.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie jako organizator, w ramach Programu TalentowiSKO, Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" oraz Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Inkubator szkolnych biznesów" (dalej "Konkursy") zawiadamia, iż w związku z obowiązującymi w szkołach obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19, niepewną sytuacją epidemiczną i istotną groźbą jej pogorszenia w okresie jesienno-zimowym, które mogą spowodować znaczące wypaczenie zasad rywalizacji w ramach ww Konkursów, podjął decyzję o odwołaniu Konkursów prowadzonych w ramach edycji 2020/2021.


TalentowiSKO - wspieramy Twoje dziecko w rozwijaniu talentów


Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej w Polsce.


Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.

Co dzięki Programowi zyskuje Twoje dziecko?

Program:
 •     Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
 •     Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
 •     Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów

Dlaczego chcemy, aby Twoje dziecko brało udział w Programie?

Bardzo ważne jest, aby dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości były kształtowane w dzieciach już od najmłodszych lat. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dlaczego jest to tak ważne?

Ponieważ poznając podstawy finansów, dziecko:
 •     Uczy się, jakie umiejętności są mu potrzebne, by w przyszłości osiągnąć sukces,
 •     Wierzy w siebie i potrafi oceniać bilans życiowych zysków i strat,
 •     Umie w przyszłości znaleźć pracę także tam, gdzie jest to trudne,
 •     Uczy się oszczędzać,
 •     Nauczy się mądrze zarządzać swoim domowym budżetem,
 •     Uczy się, że pieniądze umożliwiają realizację marzeń, ale jednocześnie jest świadome, że by je zarobić niezbędne jest wykonanie pracy,
 •     Uczy się szacunku do prac.

Aktywności podejmowane w ramach Programu TalentowiSKO:

W ramach Programu przygotowaliśmy dla Twojego dziecka wiele atrakcji:
 •     Inspirujące i aktywizujące lekcje w szkołach, prowadzone w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez doświadczonych metodyków,
 •     Konkursy lokalne i ogólnopolskie dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, promujące pozytywne postawy związane z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością.

W roku szkolnym 2019/2020 ogłoszone zostały konkursy:
Konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienie/utwór wokalny na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"

Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"


Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym.

Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO (plik pdf)

Zarząd Banku BPS S.A., w związku z wystąpieniem stanu epidemii i związanego z nim zamknięcia w dniu 13 marca 2020 roku szkół publicznych i niepublicznych, postanowił umożliwić rozstrzygnięcie Konkursów VII edycji Programu TalentowiSKO (rok szkolny 2019/2020) poprzez wydłużenie terminów przekazania prac.Szkoły biorące udział w VII edycji Programu TalentowiSKO miały czas na zgłoszenie prac do patronującego im Banku Spółdzielczego do dnia 22 września br. przy zachowaniu stanu realizacji prac konkursowych na dzień 13 marca br.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami w tej sprawie i aktualnym harmonogramem konkursów:

Stronę TalentowiSKO.pl, zawierającą zakładki dedykowane uczniom:
 • WiadomościSKO (informacje o Programie),
 • OpowieściSKO (opowieści o tym skąd wzięły się pieniądze, jak je oszczędzać),
 • OsobistościSKO (opowieści o sławnych ludziach, którzy osiągnęli sukces),
 • BlogowiSKO (zakładka tworzona przez uczestników programu, na której znajdą się prace uczniów, zdjęcia klas, szkół, uczniów)

 

Warto wiedzieć


Jak rozwijać w dziecku talenty i aktywność?
 •     Pokazywać mu, w czym jest dobre, nawet jeśli dotyczy to prostych życiowych umiejętności – nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przydać
 •     Wydzielić dziecku drobne kieszonkowe i pokazać możliwości dorabiania – poprzez wykonywanie prostych zadań pomocowych
 •     Korzystać z materiałów Programu TalentowiSKO, pomocnych w edukacji ekonomicznej
 •     Wspierać dziecko przy wykonywaniu zadań domowych realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO