Zaloguj się

TalentowiSKO - wspieramy Twoje dziecko w rozwijaniu talentów


Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej w Polsce.
Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.


Co dzięki Programowi zyskuje Twoje dziecko?

Program:
 •     Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
 •     Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
 •     Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów


Dlaczego chcemy, aby Twoje dziecko brało udział w Programie?

Bardzo ważne jest, aby dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości były kształtowane w dzieciach już od najmłodszych lat. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.


Dlaczego jest to tak ważne?

Ponieważ poznając podstawy finansów, dziecko:
 • Uczy się, jakie umiejętności są mu potrzebne, by w przyszłości osiągnąć sukces,
 • Wierzy w siebie i potrafi oceniać bilans życiowych zysków i strat,
 • Umie w przyszłości znaleźć pracę także tam, gdzie jest to trudne,
 • Uczy się oszczędzać,
 • Nauczy się mądrze zarządzać swoim domowym budżetem,
 • Uczy się, że pieniądze umożliwiają realizację marzeń, ale jednocześnie jest świadome, że by je zarobić niezbędne jest wykonanie pracy,
 • Uczy się szacunku do prac.


W ramach Programu przygotowaliśmy dla Twojego dziecka wiele atrakcji:
 •  Inspirujące i aktywizujące lekcje w szkołach, prowadzone w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez doświadczonych metodyków,
 • Konkursy lokalne i ogólnopolskie dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, promujące pozytywne postawy związane z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością.

 

W roku szkolnym 2023/2024 ogłoszone zostały konkursy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznych albumów, w których zamieszczą zdjęcia rzeczy twórczo przetworzonych, tak aby mogły być ponownie użyte. Dodatkowo uczniowie przeprowadzą serię wywiadów z dorosłymi pt.: „A Ty jak oszczędzasz?”.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie pomysłu na biznes w formie prezentacji multimedialnej, a następnie przedstawienie swojego projektu Komisji Konkursowej poprzez nagranie krótkiej wypowiedzi tzw. elevator speech. 

 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"

Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym   Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO 


Zgłoszenia do konkursów można składać do dnia 31.10.2023 r. w dowolnej placówce naszego Banku  lista placówek


Więcej na temat Programu TalentowiSKO można przeczytać na stronie www.talentowisko.pl 


Stronę TalentowiSKO.pl, zawierającą zakładki dedykowane uczniom:
 • WiadomościSKO (informacje o Programie),
 • OpowieściSKO (opowieści o tym skąd wzięły się pieniądze, jak je oszczędzać),
 • OsobistościSKO (opowieści o sławnych ludziach, którzy osiągnęli sukces),
 • BlogowiSKO (zakładka tworzona przez uczestników programu, na której znajdą się prace uczniów, zdjęcia klas, szkół, uczniów)