Zaloguj się
Rachunek dla osoby prawnej

Osoba prawna, stowarzyszenie, fundacja chcąca otworzyć rachunek w Punkcie Usług Maklerskich DM Banku BPS S.A. w Banku Spółdzielczym w Limanowej przy zawieraniu umowy powinna złożyć:

  • aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy),
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz informację o właściwym Urzędzie Skarbowym,
  • wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem brokerskim Klienta ze wzorami ich podpisów adresami zameldowania, numerami ewidencyjnymi PESEL, numerami NIP oraz seriami i numerami ich dokumentów tożsamości.

Zalety posiadania rachunku maklerskiego:

otwarcia można dokonać osobiście w ogólnopolskiej sieci PUM DM Banku BPS S.A. lub korespondencyjnie rejestrując się przez internet

zapewnia zarządzanie własnymi inwestycjami poprzez łatwą w obsłudze platformę internetową dostępną codziennie przez całą dobę

umożliwia śledzenie notowań wszystkich instrumentów w czasie rzeczywistym

gwarantuje konkurencyjne stawki prowizji