Zaloguj się
Rachunek dla osoby fizycznej

Osoba fizyczna, pragnąca otworzyć rachunek w Punkcie Usług Maklerskich DM Banku BPS S.A. w Banku Spółdzielczym w Limanowej przy zawieraniu umowy powinna:

  • okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość w rozumieniu właściwych przepisów,
  • w przypadku osób fizycznych będących obywatelami polskimi przedstawić numer ewidencyjny PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • podać adres zameldowania oraz zamieszkania dla celów podatkowych lub złożyć certyfikat rezydencji.

Zalety posiadania rachunku maklerskiego:

otwarcia można dokonać osobiście w ogólnopolskiej sieci PUM DM Banku BPS S.A. lub korespondencyjnie rejestrując się przez internet

zapewnia zarządzanie własnymi inwestycjami poprzez łatwą w obsłudze platformę internetową dostępną codziennie przez całą dobę

umożliwia śledzenie notowań wszystkich instrumentów w czasie rzeczywistym

gwarantuje konkurencyjne stawki prowizji