Zaloguj się
Bank Spółdzielczy w Limanowej poszerza swoją ofertę o nową usługę - Dom Maklerski.

Działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Punkt Usług Maklerskich Banku BPS S.A., którego Biuro znajduje się w Banku Spółdzielczym w Limanowej, prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a jego głównymi akcjonariuszami są Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze.

Punkt Usług Maklerskich Banku BPS S.A. działający
w Banku Spółdzielczym w Limanowej jest:

członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

pierwszym Domem Maklerskim w Polsce, który od chwili rozpoczęcia działalności stosuje Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Oferta punktu usług maklerskich

  • prowadzenie rachunków inwestycyjnych (rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny)
  • przyjmowanie zleceń i zawieranie transakcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku NewConnect
  • sprzedaż nowych emisji, zapisy na rynku pierwotnym
  • zadania specjalne: przeprowadzanie skupu akcji, obsługa wezwań na zakup lub zamianę akcji, pośrednictwo w obrocie poza rynkiem regulowanym.

Więcej informacji na: www.dmbps.pl

Punkt Usług Maklerskich nr 55 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w Banku Spółdzielczym w Limanowej

tel. 18/ 33 79 108
e-mail: [email protected]

Rynek 7
34-600 Limanowa

Godziny otwarcia:
pon-pt 7.30 - 15.30