Zaloguj się

Oferty prosimy składać na adres:

Bank Spółdzielczy w Limanowej,
ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa
Szczegółowych informacji udzielają:

Zespół Windykacji:
tel. 18 33 37 205, e-mail: [email protected] (dot. ruchomości)

Zespół Administracyjno-gospodarczy:
tel. 18 33 37 225, e-mail: [email protected] (dot. nieruchomości)