Zaloguj się

Od stycznia 2022 r. w ramach "Polskiego Ładu" dostępne będzie nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W jego ramach, rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia.

Świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem:

Zobacz także  UWAGA! Zmiany dostępności wniosku 500 plus