Zaloguj się

Informujemy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co oznacza szereg zmian systemowych w infrastrukturze systemu Eximee.

W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą systemu Eximee będzie możliwe od lutego 2021r.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.


Zobacz także    Nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy