Zaloguj się

Od 1 lutego 2024 r. ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Ważne !

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2024 r., wnioski można składać do ZUS  już od 1 lutego 2024 r. - wyłącznie przez Internet za pośrednictwem nastepujących kanałów wnioskowania:

 
  • portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS
  • portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Emp@tia
  • bankowości elektronicznej 
     
Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
    
KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”.
Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
KROK 2   
Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musimy potwierdzić.
KROK 3
Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile.
KROK 4
Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Rodzina 800+"KROK 5
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane. 
Pamiętaj: do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.)
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.


KROK 6
Po wysłaniu wniosku pojawi się okno zawierające dokumenty pdf, tj. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz Wniosek. Dokumenty można zapisać na dysku lub innym nośniku informacji lub wydrukować. UWAGA! W związku z koniecznością usuwania danych wprowadzonych we wniosku z systemów bankowych jest to ostatnie miejsce, kiedy możesz zachować wypełniony formularz. W momencie zamknięte okna, dokument nie będzie już dostępny. 

Po wysłaniu wniosku, na Twój adres e-mail (wskazany we wniosku) zostanie przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPP/UPO). Może to potrwać od kilku godzin do kliku dni (w wyjątkowych przypadkach). UPP/UPO jest potwierdzeniem skutecznego złożenia prze Ciebie wniosku o świadczenie wychowawcze.


 

Przeczytaj także    Rodzinny Kapitał Opiekuńczy