Zaloguj się

W najnowszym numerze limanowskiego czasopisma „Echo Limanowskie” ukazał się ciekawy artykuł o historii i początkach Banku Spółdzielczego w Limanowej.

W artykule autorstwa Jerzego Bogacza czytamy m.in. o działaczu społecznym i gospodarczym Antonim Józefie Marsie. To on 140 lat temu postanowił utworzyć w Limanowej pierwszą na tym terenie spółdzielnię kredytową, tzw. Towarzystwo Zaliczkowe, z którego wywodzi się Bank Spółdzielczy w Limanowej. Miało ono służyć niezamożnym mieszkańcom rolniczego powiatu, działając na zasadach wzajemnych zobowiązań, zaufania i pomocy.

Aktualnie Bank prowadzi swoją działalność poprzez centralę 9 oddziałów, 3 filie oraz 20 Punktów Obsługi Klienta, a od czterdziestu lat Bankiem Spółdzielczym w Limanowej kieruje Prezes Zarządu – Adam Dudek.  Przez wszystkie te lata w Polsce i samej Limanowej zmieniło się bardzo wiele, ale zasady działania Banku pozostały takie same. Od zawsze najważniejsi są ludzie oraz ich zaufanie, dlatego działalność Banku to nie tylko oferowanie usług bankowych, ale również angażowanie się i wspieranie różnych inicjatyw oraz dbałość o rozwój środowiska lokalnego. To zawsze było jednym z ważnych założeń misji realizowanej przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

 


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który dodatkowo opatrzony jest ciekawymi fotografiami.

 

Plik do Pobrania:

Artykuł Echo Limanowskie