Zaloguj się

Proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, rozpoczął się 19 stycznia 2022 r. i potrwa do 28 lutego 2022 r.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia. 
 

Rozliczenia Tarczy 2.0 dla mikrofirm będą odbywać się w dwóch etapach:

  • Rozliczenia mikrofirm
od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
  • Decyzje dotyczące umorzeń
W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.: 
a)    określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu), 
b)    wezwanie do zwrotu całej subwencji albo 
c)    informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Dowiedz się więcej  Ruszył proces umarzania subwencji dla mikrofirm
 

Skorzystaj ze szkolenia


PFR zaprasza przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję jak mikrofirmy na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad ich rozliczania.

Podczas szkoleń eksperci omówią:
  • jak rozliczyć subwencję finansową,
  • kiedy i gdzie złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji,
  • na co zwrócić szczególną uwagę,
  • jakie mogą być konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie
  • Szkolenia są prowadzone od poniedziałku do piątku.
 

Zapisz się na szkolenie