Zaloguj się

Jeśli otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej, to jesteś zobowiązany do jej rozliczenia. 19 stycznia ruszył proces rozliczania subwencji dla mikrofirm z Tarczy PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, rozpocznie się 19 stycznia 2022 r. i potrwa do 28 lutego 2022 r.
 
Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia. 
 

Rozliczenia Tarczy 2.0 dla mikrofirm będą odbywać się w dwóch etapach:

 • Rozliczenia mikrofirm
od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
 
 • Decyzje dotyczące umorzeń
W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.: 
a)    określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu), 
b)    wezwanie do zwrotu całej subwencji albo 
c)    informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.


Zasady rozliczenia mikrofirm


Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki: 
 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję. 
PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń. 

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia. 
 
Wymagane oświadczenia i inne informacje
 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.
 

Jak wypełnić i złożyć Oświadczenie o Rozliczenie subwencji

  SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU SUBWENCJI
 

Jak sprawdzić status wniosku

  STATUS WNIOSKU O ROZLICZENIE SUBWENCJI FINANSOWEJ 
 

Zasady rozliczania Tarczy Finansowej 2.0

 ROZLICZANIE I ZWROT SUBWENCJI DLA MIKROFIRMRegulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl

 

W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).
 

Szkolenia dla Mikrofirm


PFR zaprasza przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję jak mikrofirmy na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad ich rozliczania.

Podczas szkoleń eksperci omówią:.
 • jak rozliczyć subwencję finansową,
 • kiedy i gdzie złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji,
 • na co zwrócić szczególną uwagę,
 • jakie mogą być konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie
 • Szkolenia są prowadzone od poniedziałku do piątku.
 

Zapisz się na szkolenie