Zaloguj się
Jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, które niosą za sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, a tym samym dla ludzi. Czy jesteśmy wobec tego problemu bezradni? Czy nasze codzienne zachowania, styl życia mają znaczenie dla środowiska?
 

Każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego!


Co możemy zrobić?
Przestrzegając kilku podstawowych i niewymagających dużego nakładu pracy zasad, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Możemy m.in. segregować śmieci, oszczędzać energię, wodę czy papier.

Razem możemy więcej!
Ograniczając wykorzystanie papieru w Banku – chronimy lasy, która są „zielonymi płucami ziemi”.
Zapraszamy Cię do włączenia się w akcję „Bądź z nami EKO”. Zobacz jakie to proste!

 
   Wypełnij Dyspozycję zmiany kanału komunikacji z Bankiem - pobierz formularz
   Wyślij formularz za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet

lub

    Złóż w dowolnej placówce Banku - LISTA PLACÓWEK
 


Zobacz jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej:


KROK 1:
Pobierz formularz: DYSPOZYCJA ZMIANY KANAŁU KOMUIKACJI 

Na górze wniosku pojawi się żółty pasek, należy wybrać opcję „otwórz w innym programie”, wówczas Formularz będzie dostępny w wersji do uzupełnienia. Wypełnij wniosek i zapisz w formacie *PDF
KROK 2:
Zaloguj się do bankowości elektronicznej eBankNet wybierz zakładkę ‘Kontakt’, a następnie z menu bocznego  ‘Nowa wiadomość’. W polu ‘Kategoria wiadomości’ pojawia się lista rozwijana, z której należy wybrać ‘Wniosek/dyspozycja zmiany kanału komunikacji z Bankiem na elektroniczny’
KROK 3:
W treści wiadomości wpisujemy ”Wniosek”, następnie za pomocą ‘Dodaj załączniki’ dodajemy wcześniej pobrany, wypełniony i zapisany plik Wniosku w pdf.UWAGA! Składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej wniosek/dyspozycja zmiany kanału komunikacji na elektroniczny, nie musi być podpisany przez Klienta – podpis jest zastąpiony autoryzacją dyspozycji wymaganą do wysyłki wniosku, tj. hasła SMS lub akceptacją powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile – w zależności od uruchomionej przez Klienta formy autoryzacji. W przypadku kilku Posiadaczy rachunku każdy może złożyć odrębną dyspozycję z podaniem własnego adresu e-mail, ale wybrany kanał komunikacji musi być wspólny (tożsamy) dla wszystkich.
WAŻNE: wniosek nie może być złożony przez Pełnomocnika.

KROK 4:
Po wyborze przycisku ‘Wyślij’, system poprosi o autoryzację dyspozycji kodem SMS lub poprzez akceptację powiadomienia Push w ramach aplikacji BSLMobile – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji.  Wysłany wniosek jest widoczny w zakładce ‘Lista wiadomości’ – Wniosek/dyspozycja zmiany kanału komunikacji, gdzie po prawej stronie znajduje się data wysłania ostatniej wiadomości dotyczącej tego wątku. Po kliknięciu zostanie wyświetlona lista wiadomości w ramach tego tematu.


KROK 5:
Po weryfikacji wniosku, Klient otrzyma odpowiedź potwierdzającą zmianę kanału komunikacji na elektroniczny – zgodnie ze złożonym wnioskiem, którą należy zaakceptować poprzez hasło SMS lub aplikację do powiadomień push, w zależności od uruchomionej formy autoryzacji.