Zaloguj się

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie w dniach 18 – 19 września 2018 r.  Jolanta Szydłowska reprezentującej partnera gali – firmę IT Card Centrum Technologii Płatniczych wręczyła nagrody za popularyzowanie mobilnej aplikacji Planet Mobile.

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w gronie wyróżnionych, otrzymując dyplom za największą liczbę klientów posiadających aplikacje Planet Mobile.