Zaloguj się

Dnia 4 grudnia 2009 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej odebrał w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie tytuł „Krajowi Liderzy Innowacji” nadany w kategorii „Innowacyjny Bank Spółdzielczy”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym  w różnych kategoriach, także w zakresie działania Banków Spółdzielczych.

Kapituła konkursowa analizowała działania banku w zakresie poszerzania oferty, zwiększania liczby placówek i bankomatów, a także umacniania pozycji Banku Spółdzielczego w Limanowej na rynku lokalnym, przy coraz większej liczbie pojawiających się banków konkurencyjnych. Osiągnięte przez bank wyniki zaowocowały przyznaniem przez kapitułę tytułu „Innowacyjny Bank Spółdzielczy”.

Punktem odniesienia dla oceny charakteru innowacyjnego oraz rozwojowego inicjatywy jest porównanie  działań uczestnika w stosunku do roku poprzedniego oraz ocena prezentowanego rozwiązania w porównaniu z innymi zgłoszeniami otrzymanymi od uczestników w danej kategorii i podkategorii.