Zaloguj się

Na podstawie danych i wyników finansowych za lata 2007-2008 Redakcja miesięcznika NBS wyróżniła 100 spośród 579 działających obecnie w Polsce Banków Spółdzielczych.

Wyniki ogłoszono 5 czerwca 2009 r. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:
 
potencjału rozwoju (suma bilansowa, wynik finansowy netto, kredyty, depozyty, rachunki osób fizycznych i prawnych) efektywności działania (dynamika wyników).

Pod względem efektywności najlepsze okazały się: PMBS w Jedlińsku, BS w Płońsku, BS w Zgierzu, WBS w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w Limanowej, GBS w Choszcznie. Z analizy danych wynika, że największy potencjał ekonomiczny posiadały: KBS w Krakowie, PBS w Sanoku, BS w Białej Rawskiej, BS w Ostrowi Mazowieckiej, MBS w Wieliczce i WBS w Poznaniu.

Uroczystość wręczenia statuetek oraz honorowych certyfikatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” odbyła się podczas dwudniowego Forum Technologii Banków Spółdzielczych, które zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszeń Grupy BPS w Warszawie, SGB w Poznaniu oraz MR Banku w Warszawie. Partnerem strategicznym forum było Biuro Informacji Kredytowej. Przedstawiciele najlepszych polskich banków spółdzielczych rozmawiali o wyzwaniach związanych z informatyzacją zrzeszeń, usługach e-bankowości i systemach wymiany informacji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Do udziału w siedmiu specjalistycznych panelach eksperckich zaproszono naukowców oraz przedstawicieli największych producentów oraz dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego.

Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga ciągłych inwestycji. Forum Technologii Banków Spółdzielczych dało przedstawicielom sektora możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zastosowań standardów technologicznych w bankowości oraz zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w bankach na całym świecie.