Zaloguj się

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się 27 lutego 2017 roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej został uhonorowany medalem Województwa Małopolskiego Polonia Minor.

Wojewódzkie odznaczenie, na ręce Prezesa Adam Dudka, wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.

Panie Prezesie dla Banku Spółdzielczego w Limanowej, z okazji Jubileuszu 140-lecia działalności, w uznaniu zasług dla krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, budowanie potencjału gospodarczego swojej „Małej Ojczyzny” oraz wytrwałą pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców - mówiła przewodnicząca sejmiku - Jest to forma małego podziękowania z życzeniami dalszego rozwoju.  

Nagroda - medal Polonia Minor ( z łac. Mała Polska) jest wyróżnieniem za działalności na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Awers przedstawia księcia Bolesława Wstydliwego i jego małżonkę św. Kingę oraz św. Stanisława Szczepanowskiego, Rewers - herb Małopolski wpisany w kontur granic naszego województwa.