Zaloguj się

10 listopada 2010 r. podczas finałowej gali zorganizowanej w Limanowskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego.

Ideą konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości w Powiecie Limanowskim. Konkurs organizowany jest co roku przez Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Radę Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego i ma głównie na celu promowanie firm osiągających najlepsze wyniki finansowe z zachowaniem zasad etyki biznesu, a także osób przyczyniających się do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i lokalnej społeczności. Konkurs organizowany był w kategoriach: "Lider Biznesu", "Inicjatywa Gospodarcza" oraz "Mecenas Przedsiębiorczości".

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie w konkursie „LIDER BIZNESU POWIATU LIMANOWSKIEGO” w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”.

Podczas uroczystego finału konkursu oprócz wyróżnienia na ręce Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adama Dudka, została złożona również statuetka „Mecenas Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego”. Nagroda ta przyznawana jest wyłącznie dla osób, które poprzez swą działalność zawodową oraz społeczną w sposób szczególny przyczyniają się do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.