Zaloguj się

W ramach Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – edycja 2014 wyłoniono liderów w sektorze bankowości spółdzielczej. Ranking został sporządzony przez magazyn Nowoczesny Bank Spółdzielczy w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone na 571 bankach działających na koniec 2013 roku w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A i SGB-Banku S.A. Na podstawie danych bilansowych za lata 2013-2014 została wyłoniona grupa: 100 Najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej w klasyfikacji końcowej zajął wysokie 19 miejsce, na 571 działających obecnie w Polsce banków spółdzielczych. banków. W kategorii Największe banki spółdzielcze – suma bilansowa, Bank znalazł się na 16 pozycji w Rankingu, pod względem funduszy własnych na 15 miejscu, a pod względem depozytów Bank uplasował się na 16 miejscu.