Zaloguj się

21 października 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Rupniowie uczestniczyli w zajęciach, których celem było przybliżenie praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych.