Zaloguj się

Pożyczka i kredyt oznaczają zobowiązanie finansowe, ale nie są tożsame, choć w języku potocznym często wykorzystuje się te pojęcia zamiennie. W praktyce umowy kredytu i pożyczki nie są jednoznaczne - różnią się zasadami, podstawą prawną, a także tym, przez jakie podmioty mogą być udzielane.

Kredyt
 • polega na udostępnieniu przez bank na rzecz dłużnika określonej kwoty warunkiem jej zwrotu wraz z odsetkami w określonym terminie.
 • warunkiem udzielenia kredytu jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
 • udzielany jest na konkretny cel sprecyzowany we wniosku, a następnie w umowie kredytowej. Banki stosują wybrane, uzgodnione z klientami zabezpieczenie zwrotności kredytu.
 • prawo udzielenia kredytu mają wyłącznie banki.
 • osoba fizyczna starająca się o kredyt powinna posiadać zdolność kredytową, to znaczy zdolność do zwrotu kredytu wraz z odsetkami, w umówionym terminie. O zdolności kredytowej osoby fizycznej decyduje posiadany majątek, zatrudnienie, dotychczas zaciągnięte kredyty.
 • stosunki klienta z bankiem regulowane są prawem bankowym, kodeksem cywilnym i innymi przepisami, np. regulaminami. Prawo bankowe uwzględnia interes klientów.


Regulacje prawne podkreślają odrębność umowy kredytu bankowego i umowy pożyczki.
Warto zwrócić uwagę na następuje różnice pomiędzy tymi pojęciami:
 • umowa kredytu jest uregulowana w prawie bankowym, a umowa pożyczki w kodeksie cywilnym,
 • przez umowę pożyczki dokonuje się przeniesienia własności określonej ilości pieniędzy na określony czas, zatem właściciel pieniędzy traci prawo ingerowania w sposób wykorzystania tych środków przez pożyczkobiorcę.
 • przedmiotem pożyczki może być gotówka lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, zaś przedmiotem kredytu są środki pieniężne, na przykład w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego.
   
  Kredyt Pożyczka
Regulacje prawne ustawa Prawo bankowe, Kodeks cywilny
i ustawa o kredycie konsumenckim
Kodeks cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim
Kto udziela bank udziela jej każdy – osoba fizyczna lub osoba prawna
Przedmiot umowy środki finansowe pieniądze lub rzeczy określone co do gatunku
Koszty umowa kredytu jest zawsze odpłatna umowa pożyczki nie musi być odpłatna
Cel określony dowolny
Forma umowy umowa pisemna umowa dowolna (do 1000 zł)

Bank ma obowiązek troski o interes klienta, w przeciwieństwie do innych instytucji wykonujących niektóre czynności wymieniane w prawie bankowym, takie jak na przykład udzielanie pożyczek. Organizacje nie będące bankiem stosują techniki pozornie korzystne dla klienta. Przykładem jest tak zwana obsługa domowa, za która klient płaci dodatkowo. Stosowanie tygodniowych terminów spłaty jest wątpliwe z punktu widzenia klienta, ponieważ uzyskuje on na ogół wpływ dochodów w okresach miesięcznych.

Klient, który potrzebuje niewielkiego kredytu i szybkiego dostępu do tych środków, powinien najpierw rozpoznać warunki, jakie oferuje bank. Trzeba porozmawiać o swojej sytuacji z doradca bankowym. Otwarcie rachunku bankowego jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ klient uzyskuje historię kredytową. Wtedy nawet niskie dochody pozwalają w krótkim czasie uzyskać kredyt w rachunku otwartym. Termin spłaty, jak i wysokość rat można uzgodnić z bankiem w dogodny dla siebie sposób. To rozwiązanie jest tańsze i bardziej dla klienta bezpieczne z punktu widzenia ochrony prawnej, w relacji do oferty przedstawianej przez instytucje nie będące bankami.
 Sprawdź ofertę Banku Spółdzielczego w Limanowej
  OFERTA - KREDYTY