Zaloguj się
Działki budowlane z budynkiem administracyjno-gospodarczym, budynkiem ubojni oraz budynkiem magazynowym

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Administracyjno-gospodarczym:

Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 1435/5 o powierzchni 0,4299 ha, która zabudowana jest budynkiem administracyjno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 110,10 m2, budynkiem ubojni drobiu o powierzchni użytkowej 935,60 m2 oraz budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 210,00 m2, a także z działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 1435/4, 1435/5, 1435/6, 1435/7, 1435/8, 1435/9, 1435/10, 1435/11 o powierzchni 1,2287 ha oraz działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 752/3, 752/4, 752/5, 752/6, 752/7, 752/8 o powierzchni 0,7285 ha.


Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9572 ha. Działki 752/3 oraz 1435/4 stanowią drogi wewnętrzne dojazdowe do działek. 


Opisywane działki gruntowe leżą przy zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Turystycznej w miejscowości Chełmce, gmina Strawczyn, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Działki znajdują się przy głównej drodze, w związku z czym dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry. 

Działka 1435/5 uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodną oraz kanalizacyjną. Do pozostałych działek, równolegle do drogi przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W granicach zabudowy teren nieruchomości jest ogrodzony oraz utwardzony kostką brukową. 


Budynek ubojni drobiu dostosowany jest do prowadzenia ubojni drobiu o produkcji nieprzekraczającej 300 ton na rok. Maszyny znajdujące się w budynku to samodzielne urządzenia lub stanowią skład linii technologicznej uboju drobiu m.in. maszyna do uboju drobiu, linia do uboju drobiu, linia patroszenia, linia schładzania, myjka wysokociśnieniowa, łuszczarka do lodu, linia rozbioru drobiu.
 
Zestawienie działek wraz z powierzchnią:
 
Numer działki:
Powierzchnia w ha:
1435/4
0,0781
1435/5
0,4299
1435/6
0,1201
1435/7
0,1201
1435/8
0,1201
1435/9
0,1201
1435/10
0,1201
1435/11
0,1202
 
1,2287
 
 
752/3
0,0677
752/4
0,1324
752/5
0,1323
752/6
0,1324
752/7
0,1324
752/8
0,1313
 
0,7285
Łączna powierzchnia
1,9572
Lokalizacja: Chełmce, gm. Strawczyn

Łączna powierzchnia nieruchomości : 1,9572 ha

Wyślij zapytanie

Zespół Administracyjno-gospodarczy