Zaloguj się

Przedstawiamy listę zwycięzców w loterii organizowanej przez VISA.

Szczegółowe informacje o wynikach loterii można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora promocji pod adresem (w celu wyświetlenia pełnej listy należy kliknąć na link "zobacz zwycięzców"):

https://www.visa.pl/pl/zlota_strefa/promocja/zwyci%C4%99zcy.aspx