Zaloguj się

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 3 września 2018 r. nastąpi zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Zmiany zostały wprowadzone w związku z nowelizacją Ustawy o usługach płatniczych. Modyfikacji uległy zapisy w zakresie usługi SMS Banking, wpłat i wypłat gotówkowych, zleceń stałych, polecenia zapłaty oraz czeków krajowych.  Dodatkowo zostały dodane stosowne zapisy w związku wprowadzeniem nowych kart kredytowych, oferowanych przez Bank dla klientów instytucjonalnych.  


Treść nowej Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych.