Zaloguj się

30 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Panu Marcinowi Kozdroniowi, pełniącemu dotychczas funkcję Dyrektora Oddziału Limanowa.

Obecnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej reprezentowany jest przez:
  • Adama Dudka – Prezesa Zarządu Banku
  • Stanisława Palucha – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. ekonomicznych
  • Waldemara Żurka – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. handlowych
  • Marcina Kozdronia – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. operacyjnych

Serdecznie gratulujemy Panu Marcinowi Kozdroniowi, życzymy satysfakcji z pracy na stanowisku Wiceprezesa oraz zadowolenia z dalszej współpracy z Klientami, Udziałowcami oraz Pracownikami Banku.


Marcin Kozdroń
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii, Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) i studiów podyplomowych dla analityków bankowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dla księgowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Posiada Europejskie Certyfikaty Bankowca:
  • The European Foundation Certificate in Banking – Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów i European Banking & Financial Services Training Association Asbl
  • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
  • Europejski Certyfikat Bankowca IV – podnoszenie kwalifikacji kadry polskich banków – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Od września 2005 r. jest pracownikiem Banku Spółdzielczego w Limanowej. W roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Oddziału Limanowa. Dodatkowo od września 2016r. pełni funkcję Członka Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, jako przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Limanowej.