Zaloguj się

Uległ zmianie limit gwarancji środków zgromadzonych w banku, a także termin ich wypłaty.

W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724) uległ zmianie limit gwarancji środków zgromadzonych w banku.

Obecnie gwarancją objęta jest równowartość 100 tys. EUR dla środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Zmiana dotyczy także terminu wypłaty środków gwarantowanych, który został skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Szersza informacja dostępna jest na www.bs.limanowa.pl/o-banku/bezpieczenstwo/bfg.html lub na stronie BFG www.bfg.pl