Zaloguj się

Informujemy, że z dniem 6 czerwca 2016r. wchodzą w życie zmiany w Regulaminach.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że z dniem 6 czerwca 2016r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach:

W regulaminach zostały wprowadzone przede wszystkim zmiany dotyczące kart debetowych wydawanych do rachunków bankowych. Od czerwca br. karty debetowe zarówno nowe, jak i też wznawiane, będą wysyłane do użytkowników na adres korespondencyjny. Wszystkie wysyłane karty będą nieaktywne. Aktywacji kart będzie można dokonać w następujący sposób:

1)    W przypadku kart nowych:


2)    W przypadku kart wznawianych:


Regulaminy dostępne są też w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek.