Zaloguj się

Od 20 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa Tabela oprocentowania produktów bankowych.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 7 kwietnia 2022r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 1,00 pkt. proc., stopa referencyjna o 1,00 pkt. proc. i stopa lombardowa o 1,00 pkt. proc. 

W związku z powyższym, z dniem 20.04.2022 r. zmianie ulega „Tabela oprocentowania produktów bankowych”, w zakresie podwyższenia oprocentowania produktów opartych o stopę redyskonta, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i  instytucjonalnych, tj: 
  • rachunków oszczędnościowych ( w tym rachunku Ekstra Zysk/Ekstra – Konto),
  • rachunku lokacyjnego.
Zwiększeniu uległy również stawki oprocentowania lokat oszczędnościowych w złotych.

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania oraz opłat i prowizji znajdą Państwo w pliku poniżej:
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.